Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 xuất khẩu đá vôi, đôlômit

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2753/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/07/2022

07/07/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2753/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu đá vôi, đôlômit
Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Ninh.
(Địa chỉ: huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 61/CV-CTVN ngày 21/6/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Ninh về việc thủ tục xuất khẩu đá vôi, đôlômit, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 64 và Điều 82 Luật Khoáng sản, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020, Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017, mặt hàng đá vôi, đôlômit để nung vôi được phép xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có nguồn gốc hợp pháp: khoáng sản khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc quyết định cho phép khai thác để thu hồi đá vôi, đôlômit của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản.

– Thuộc Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 04/2021/TT-BXD .

Theo đó, đối với đá vôi, đôlômit khai thác theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản thì cơ quan hải quan mới làm thủ tục thông quan.

2. Tại công văn số 5566/BTNMT-ĐCKS ngày 10/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến: “Trước mắt, để các hoạt động khai thác và sản xuất, kinh doanh của mỏ không bị gián đoạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Xuân Ninh Bình thu hồi khối lượng đá vôi, đôlômit được xác định trong Báo cáo tổng hợp đánh giá trữ lượng nêu trên để sản xuất vôi công nghiệp đi kèm với khai thác đá làm VLXD thông thường tại mỏ đá vôi đôlômit phía Tây Bắc đồi Thông tin, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan. Công ty phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đăng ký khối lượng đá vôi, đôlômit thu hồi đi kèm trên cơ sở nhu cầu nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất vôi nung hàng năm để thực hiện các nghĩa vụ ngân sách theo quy định”.

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu “Hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá phía Tây Bắc đồi Thông tin phải hoàn thành muộn nhất trước 30 tháng 6 năm 2020”.

Để có cơ sở giải quyết thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về việc cấp phép khai thác đá vôi, đôlômit theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5566/BTNMT-ĐCKS dẫn trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 xuất khẩu đá vôi, đôlômit

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)