Filters

    Thông tư 09/2023/TT-BVHTTDL năm 2023 Công bố Danh mục các mặt hàng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ VHTTDL

    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 09/2023/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA CỦA BỘ … Đọc tiếp

    Nhận tin qua Email