Hướng dẫn đăng ký cấp tài khoản đăng nhập hệ thống EWMS tại kho Cát Lái

Để hoàn tất quá trình nhận Account đăng nhập vào hệ thống eWMS dự kiến golive vào 13/9/2021; Bước 1: Quý khách hoàn thành mẫu đăng ký (file đính kèm) vui lòng truy cập đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/1TKFGJiZGbq-rIOFWWu3lms_GeAoDofZJmjpKsiCZcLs/viewform?edit_requested=true điền đầy đủ thông tin và đăng tải …

Đọc tiếp

Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc quản lý của Bộ Công Thương

 Vừa qua, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1182/QĐ-BCT về Danh mục các mặt hàng nhập khẩu thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương. Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BCT thay …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email