DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU(Cập nhật đến ngày 10/01/2023)  STT Tên tổ chức   Lĩnh vực  Ngày thực hiện Hiệu lực     Số Quyết định  1 Công ty TNHH …

Đọc tiếp

Trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020 khi xảy ra đại dịch Covid-19, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE liên tục tiếp nhận, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhận được lời mời …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email