Danh sách tổ chức uỷ quyền kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu (cập nhật đến ngày 10/01/2023)

DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU

(Cập nhật đến ngày 10/01/2023)

 STTTên tổ chức  Lĩnh vực Ngày thực hiệnHiệu lực    Số Quyết định
 1Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCMPhân bón02/4/2022 01/4/2023 838/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
 2Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3Phân bón14/11/2022 14/11/2023 3550/QĐ-BVTV-KH ngày 14/11/2022
 3Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCertPhân bón10/01/2023 10/01/2024 84/QĐ-BVTV-KH ngày 10/01/2023
4Thuốc BVTV15/9/2022 15/9/2023 2898/QĐ-BVTV-KH ngày 15/9/2022
 5​Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC Phân bón 06/01/2023 06/01/2024 43/QĐ-BVTV-KH ngày 06/01/2023
 6Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào CaiPhân bón 02/4/2022 01/4/2023 840/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải PhòngPhân bón 02/4/2022 01/4/2023 839/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022
 8Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định SaigoncertPhân bón08/9/2022 13/6/2023 2818/QĐ-BVTV-KH  ngày 07/9/2022
 9Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc          Thuốc BVTV03/01/202303/01/2024 03/QĐ-BVTV-KH ngày 03/01/2023
 10Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam    Thuốc BVTV 03/01/2023 03/01/2024 04/QĐ-BVTV-KH ngày 03/01/2023
 11​Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia Phân bón 23/4/202223/4/2023 1031/QĐ-BVTV-KH ngày 22/4/2022
 12Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC Phân bón09/7/2022 09/7/2023 1804/QĐ-BVTV-KH ngày 08/7/2022
 13Viện Năng suất chất lượng Deming Thuốc BVTV20/7/202220/7/2023 1941/QĐ-BVTV-KH ngày 20/7/2022
 14Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert Phân bón   20/7/202220/7/20231942/QĐ-BVTV-KH ngày 20/7/2022
nguồn: cục bảo vệ thực vật

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email