Nhóm hàng chiệu thuế tự vệ và thuế chống bán phá giá

Chọn loại sản phẩm muốn xem

Loại biện phápChống lẩn tránh thuế
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm mía đường
HS Code1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00,
1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.91
Nước/ Vùng lãnh thổHàng hoá từ:
Campuchia
Lào
Myanma
Indonesia
Malaysia
Số quyết địnhQuyết định 1514/QĐ-BCT (Chính thức)
– Quyết định 2960/QĐ-BCT (sửa đổi QĐ 1514/QĐ-BCT)

Quyết định 1989/QĐ-BCT mới 03/08/2023
CV 4261/TCHQ-TXNK hướng dẫn Quyết định 1989/QĐ-BCT
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm
HS Code7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90,
7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90,
7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90,
7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90,
7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90, 7225.50.90
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ : China
Số quyết địnhQuyết định chính thức: 3390/QĐ-BCT
Quyết định số 29/QĐ-BCT năm 2022 (gia hạn)
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc
không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình
HS Code7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ China
Số quyết địnhQuyết định 74/QĐ-BCT
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic
được làm từ các polyme từ propylen
HS Code3920.20.10, 3920.20.91
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ :
China,
Thailand,
Malaysia
Số quyết địnhQuyết định chính thức: 1900/QĐ-BCT
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm bột ngọt
HS Code2922.42.20
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ :
China
Indonesia
Số quyết địnhQuyết định chính thức: 1933/QĐ-BCT
quyết định 640/QĐ-BCT năm 2022
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm sợi dài làm từ polyester
HS Code5402.33.00, 5402.46.00 , 5402.47.00
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ :
China
Indonesia
India
Malaysia
Số quyết địnhQuyết định số 2080/QĐ-BCT
Quyết định số 2302/QĐ-BCT năm 2021
Quyết định 928/QĐ-BCT năm 2022
Quyết định 2963/QĐ-BCT năm 2022
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm thép hình chữ H
HS Code7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90,
7228.70.10, 7228.70.90
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ : Malaysia
Số quyết địnhQuyết định 1975/QĐ-BCT
Quyết định 2962/QĐ-BCT năm 2022 sửa đổi QĐ 1975
Quyết định 1793/QĐ-BCT (gia hạn)
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm đường mía
HS Code1701.13.00, 1701.14.00, 1701.99.10,
1701.99.90, 1701.91.00, 1702.90.91
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ : Thailand
Số quyết địnhQuyết định 1578/QĐ-BCT
Quyết định 2960/QĐ-BCT
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm Vật liệu hàn
HS Code7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00,
7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90,
8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ :
Thailand
China
Malaysia
Số quyết địnhQuyết định 1624/QĐ-BCT
Quyết định 2959/QĐ-BCT năm 2022 (sửa đổi QĐ 1624)
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm Sorbitol
HS Code2905.44.00, 3824.60.00
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ :
China
India
Indonesia
Số quyết địnhQuyết định 2644/QĐ-BCT
Quyết định 2849/QĐ-BCT (gia hạn thêm)
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm bàn ghế
HS Code9401.30.00, 9401.40.00, 9401.61.00, 9401.69.90,
9401.71.00, 9401.79.90, 9401.80.00, 9401.90.40,
9401.90.92, 9401.90.99, 9403.30.00, 9403.60.90,
9403.90.90
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ : China
Số quyết địnhQuyết định 235/QĐ-BCT năm 2023
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Ghi chúTừ khi QĐ 235 có hiệu lực thì malaysia ko bị áp nữa
Loại biện phápÁp thuế chống bán phá giá
Hàng hoá bị điều traMột số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm
HS Code7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99,
7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91,
7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19,
7226.99.99
Nước/ Vùng lãnh thổhàng hoá từ : China
Số quyết địnhQuyết định 1283/QĐ-BCT
Quyết định 2964/QĐ-BCT bs HS code
Hiện trạng áp dụngĐang áp dụng
Loại Biện PhápThuế chính thức với mức thuế cụ thể
Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.