Hướng dẫn đăng ký uỷ quyền giữa đại lý và chủ hàng trên EWMS

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Đại lý, Chủ hàng thực hiện thao tác trên hệ thống kho hàng điện tử (eWMS), Kho Vận Tân Cảng phát triển thêm tính năng “Ủy quyền đại lý”.

Đại lý sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản từ các chủ hàng sẽ sử dụng Tài khoản của mình để đại diện cho các chủ hàng thao tác trực tiếp trên hệ thống eWMS.

Quý khách hàng có thể thực hiện đăng ký ủy quyền giữa đại lý và chủ hàng dễ dàng theo hướng dẫn chi tiết dưới đây 👇👇

Chia sẻ bài viết này tới

×

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email

Newsletter Form (#7)