Hướng dẫn đăng ký uỷ quyền giữa đại lý và chủ hàng trên EWMS

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Đại lý, Chủ hàng thực hiện thao tác trên hệ thống kho hàng điện tử (eWMS), Kho Vận Tân Cảng phát triển thêm tính năng “Ủy quyền đại lý”.

Đại lý sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản từ các chủ hàng sẽ sử dụng Tài khoản của mình để đại diện cho các chủ hàng thao tác trực tiếp trên hệ thống eWMS.

Quý khách hàng có thể thực hiện đăng ký ủy quyền giữa đại lý và chủ hàng dễ dàng theo hướng dẫn chi tiết dưới đây 👇👇

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email