Điều khoản sử dụng

1./ Chấp nhận Điều khoản sử dụng ( “Điều Khoản Sử Dụng” tạm viết tắt là “ĐKSD”)

 Việc bạn sử dụng hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ của website http://www.thuvienxuatnhapkhau.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các nội dung của “ĐKSD” này của website.

 Nếu bạn không đồng ý với các nội dung của “ĐKSD” vui lòng không sử dụng.

– Thư Viện Xuất Nhập Khẩu có thể thay đổi, điều chỉnh “ĐKSD” theo quyết định của mình theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho thành viên. Thành viên có thể xem bản “ĐKSD” mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại đây.

Thành viên đồng ý rằng nếu thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi “ĐKSD” được cập nhật có nghĩa là thành viên đã chấp nhận và đồng ý tuân theo “ĐKSD” mới.

– Trong một số trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt và sẽ giúp thành viên áp dụng “ĐKSD” cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa “ĐKSD” với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào, bản “ĐKSD” sẽ có hiệu lực cao nhất.

2/. Quyền lợi và trách nhiệm của Thư Viện Xuất Nhập Khẩu

– Thư Viện Xuất Nhập Khẩu có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của thành vên nếu như thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm “ĐKSD” mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho thành viên.

– Thư Viện Xuất Nhập Khẩu có quyền từ chối đăng ký thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên https://www.thuvienxuatnhapkhau.com.

– Thư Viện Xuất Nhập Khẩu có quyền cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin, tài liệu trên website hoặc vi phạm quy định của cơ quan Nhà nước.

3./ Vấn đề miễn trách của Thư Viện Xuất Nhập Khẩu

http://www.thuvienxuatnhapkhau.com là nơi chia sẻ tài liệu,và thảo luận, chia sẻ, tin tức về lĩnh vực xuất nhập khẩu.

 Tất cả các văn bản tin tức được đăng tải bởi thành viên. Ban quản trị hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến hoạt động đăng tin này.

 Thông tin trên Thư Viện Xuất Nhập Khẩu chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho các tư vấn về mặt pháp lý. Không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc người dùng truy cập hoặc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc tự nguyện sử dụng thông tin từ website.

4./ Trách nhiệm và quyền lợi của thành viên

 Thành viên đảm bảo những thông tin, tài liệu đăng tải trên http://www.thuvienxuatnhapkhau.com thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình hoặc từ nguồn khác thì phải ghi rõ nguồn gốc.

 Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên webstie được coi là thành viên của website. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác và chịu trách nhiệm đối với tài khoản đăng ký của mình.

 Thành viên cam kết cung cấp thông tin đầy đủ chính xác bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, email… khi đăng ký thành viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này. Nếu mất mật khẩu hoặc nghi ngờ mật khẩu của mình bị tiết lộ, thành viên phải thông báo ngay cho ban quản trị để được cấp mật khẩu mới. Website sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc thành viên bị mất mật khẩu hoặc bị lộ mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào.

– Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website.

 Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của https://www.thuvienxuatnhapkhau.com

 Khi nhận xét, bình luận hoặc nhận xét các thành viên khác, thành viên không được có những hành vi xúc phạm, nhạo báng hoặc có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa đối với thành viên khác dưới bất kỳ hình thức nào. Thành viên tuyệt đối không được có hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác nhầm lẫn mình là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban quản trị.

 Thành viên không được quyền đưa lên website những nguồn thông tin, tài liệu sau:

+ Nguồn thông tin, tài liệu có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây mất an ninh quốc gia hoặc những tài liệu gây mâu thuẫn tôn giáo, chính trị hay những vấn đề nhạy cảm;

+ Nguồn tài liệu và thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan hoặc mang tính chất tuyên truyền, phản động, đả kích, chống đối gây ảnh hưởng không tốt đến cá nhân hoặc tập thể trong xã hội;

+ Nguồn tài liệu, thông tin hay hình ảnh vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam;

+ Nguồn thông tin, tài liệu chứa virus để phá hoại website và ảnh hưởng tới những người sử dụng khác;

+ Nguồn thông tin, tài liệu, hình ảnh hay video đồi trụy, khiêu dâm không phù hợp với thuần phong mĩ tục của Việt Nam.

Chào thân ái và đoàn kết!

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.