Mình có khai tờ khai hơn 50 dòng hàng, hệ thống tự tách thành 1 tờ khai nhánh. Nhưng thuế mình tính tay và hệ thống tính có sự chênh lệch? Vậy thuế và phân bổ của tờ khai nhánh được tính như thế nào?

Chúng tôi là vender của công ty Samsung, cty sản xuất và bán hàng cho Cty Samsung. Gần đây chúng tôi có tạm nhập tái xuất võ khuôn đúc sản phẩm bằng nhôm (loại hình G12) để sản xuất hàng hóa cho Samsung (điều kiện DAP), mọi chi phí vận chuyển, xếp dở tới công ty Bên cty cho mượn đã chịu tất cả chi phí, cty chúng tôi không mất chi phí nào cả. * Theo Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 39/2015/TT-BTC: đối với hàng nhập khẩu là hàng hóa đi mượn thì trị giá hải quan là toàn bộ chi phí mà người đi mượn phải trả để đưa hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên, nhưng mọi chi phí này bên cho mượn (cty samsung) đã trả, cty chúng tôi không mất chi phí nào cả. * Vậy nên: trị giá hải quan cho lô hàng trên công ty chúng tôi đã khai là không đồng (0.00 VND) thì có đúng quy định không hay phải áp dụng trị hải quan như thế nào là đúng.

Nhận bài viết qua Email