Tài liệu XNK: Shipping and Logistics Management

Tài liệu XNK: Shipping and Logistics Management tài liệu này dài 243 trang nhằm cung cấp thông tin về quản lý mản logistics shipping, bên cạnh đó rèn luyện thêm tiếng anh cho sinh viên chuyên ngành xnk, ngoại thương. thư viện xuất nhập khẩu …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email