700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU 700 ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICS ———————–                 SECTION 1: EXPORT IMPORT FIELD Export: xuất khẩu Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller) Import: nhập khẩu Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer) Sole Agent: đại lý …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email