Tài liệu XNK: Giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu Export-Import Theory Practices and Procedures

Giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu Export-Import Theory Practices and Procedures là gì? Export-Import Theory Practices and Procedures có nghĩa là lý thuyết, thực tiễn và thủ tục xuất nhập khẩu. Đây cũng chính là tên cuốn giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu …

Đọc tiếp

700 thuật ngữ tiếng anh dành cho anh em giao nhận Xuất Nhập khẩu

700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU 700 ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICS ———————–                 SECTION 1: EXPORT IMPORT FIELD Export: xuất khẩu Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller) Import: nhập khẩu Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer) Sole Agent: đại lý …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email