Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Tổng hợp

Bài giảng về nghiệp vụ ngoại thương

chúc các bạn thành công.

Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương

Chủ biên: TS Trần Quang Vũ
Số trang: 164

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Chủ biên: TS Bùi Thị Thùy Nhi
Số trang: 182

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Giảng viên: Phạm Gia Lộc
Số trang: 25

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Giảng viên: Nguyễn Hồng Ngọc
Số trang: 125

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI THUONG PHẦN 1

PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
Số trang: 237

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG pHẦN 2

PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
Số trang: 236

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)