Công văn 3831/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại và chính sách thuế mặt hàng Flycam (Phương tiện bay không người lái tích hợp camera; Camera tích hợp trên drone hs chương 88

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3831/TCHQ-TXNKV/v phân loại và chính sách thuế mặthàng Flycam (Phương tiện bay khôngngười lái tích hợp camera; Camera tíchhợp trên drone…) Hà Nội, ngày …

Đọc tiếp

Công văn 1582/TCHQ-TXNK năm 2022 phân loại mặt hàng Camera

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1582/TCHQ-TXNKV/v phân loại mặt hàng Camera Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 10/6/2016, …

Đọc tiếp

Thông báo 1504/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Thép không hợp kim cán nguội, dạng cán phẳng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1504/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG …

Đọc tiếp

Công văn 5486/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại một số mặt hàng khai báo là dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm bổ sung EPA/DHA,…

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5486/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021 Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố.  Về việc phân loại một số mặt hàng …

Đọc tiếp

Công văn 4115/TCHQ-TXNK năm 2021 Phân loại Bản lề ghế ô tô

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN_______ Số: 4115/TCHQ-TXNK V/v Phân loại Bản lề ghế oto CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       _______________  Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021     Kính gửi: các …

Đọc tiếp

Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3940/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email