Công văn 5486/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại một số mặt hàng khai báo là dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm bổ sung EPA/DHA,…

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5486/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021 Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố.  Về việc phân loại một số mặt hàng …

Đọc tiếp

Công văn 4115/TCHQ-TXNK năm 2021 Phân loại Bản lề ghế ô tô

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN_______ Số: 4115/TCHQ-TXNK V/v Phân loại Bản lề ghế oto CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       _______________  Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021     Kính gửi: các …

Đọc tiếp

Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3940/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật …

Đọc tiếp

Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN_______Số: 1713/TCHQ-TXNKV/v Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________ Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021 Kính gửi: Công ty TNHH Thuế …

Đọc tiếp

Phân tích phân loại bột đánh bóng kim loại (NPL06)

THÔNG BÁO Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu             Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;            Căn …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email