Công văn 2450/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v mã HS của mặt hàng màng nhựa PET đã in

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2450/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

23/05/2023

23/05/2023

Hoàng Việt Cường

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2450/TCHQ-TXNK
V/v mã HS của mặt hàng
màng nhựa PET đã in
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc phân loại mặt hàng “màng nhựa PET không tự dính, đã in hoa văn”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải Tổng quát Phần VII Chú giải chi tiết HS 2022 của Tổ chức Hải quan thế giới thì:

Chú giải Phần 2:

Hàng hoá của nhóm 39.18 (sản phẩm lát nền và phủ tường hoặc trần bằng plastic) và nhóm 39.19 (các tấm tự dính… bằng plastic), ngay cả khi chúng được in các motip, các ký tự hoặc các biểu tượng tranh ảnh, không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm đó, không được xếp vào Chương 49 mà vẫn được phân loại vào các nhóm được nhắc đến ở trên. Tuy nhiên, tất cả các hàng hoá khác bằng plastic hoặc cao su thuộc loại được miêu tả trong Phần này được xếp trong Chương 49 nếu như việc in trên chúng không chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của chúng, và nhựa hoặc cao su chỉ đóng vai trò là trung gian của việc in ấn

Section Note 2:

Goods of heading 39.18 (floor coverings and wall or ceiling coverings of plastics) and heading 39.19 (self-adhesive plates, etc., of plastics), even if printed with motifs, characters or pictorial representations, which are not merely incidental to the primary use of the goods, do not fall in Chapter 49 but remain classified in the above-mentioned headings. However, all other goods of plastics or rubber of the kind described in this Section fall in Chapter 49 if the printing on them is not merely incidental to their primary use, and the plastics or rubber serves only as a medium for the printing)

Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới tại thư số 22NL 186-BY ngày 19/12/2022;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Mặt hàng màng nhựa PET (poly(etylen terephthalate)) không tự dính, đã được in hoa văn một mặt, không xốp, chưa được gia cố, chưa được bổ trợ hoặc được kết hợp tương tự với vật liệu khác, ở dạng cuộn, được sử dụng để dán trực tiếp lên tấm PVC khi được đưa vào máy cán màng nhằm tạo hoa văn trang trí bề mặt, thuộc nhóm 49.11, phân nhóm 4911.99, mã số 4911.99.90.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục KĐHQ, Cục KTSTQ, Vụ TT-KT (để p/h);
– Công ty TNHH Nhựa Đông Á (KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) (trả lời CV số 16/NDA-HQ);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Mặt hàng màng nhựa PET (poly(etylen terephthalate)) không tự dính, đã được in hoa văn một mặt, không xốp, chưa được gia cố, chưa được bổ trợ hoặc được kết hợp tương tự với vật liệu khác, ở dạng cuộn, được sử dụng để dán trực tiếp lên tấm PVC khi được đưa vào máy cán màng nhằm tạo hoa văn trang trí bề mặt, thuộc nhóm 49.11, phân nhóm 4911.99, mã số 4911.99.90

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 2450/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v mã HS của mặt hàng màng nhựa PET đã in

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.