Công văn 638/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v khai báo hs code

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 638/TCHQ-TXNKV/v Khai báo mã số HS Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An. Tổng cục Hải …

Đọc tiếp

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT Vv ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN—————–Số: 11/2021/TT-BNNPTNT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————— Hà Nội, ngày 20 tháng 9 Năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa …

Đọc tiếp

Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3940/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật …

Đọc tiếp

Thông tư số 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 09/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI CÁC PHỤ LỤC CỦA THÔNG TƯ SỐ 65/2017/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG …

Đọc tiếp

Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 14/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN …

Đọc tiếp

Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN_______Số: 1713/TCHQ-TXNKV/v Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________ Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021 Kính gửi: Công ty TNHH Thuế …

Đọc tiếp

Quyết định 1325A/QĐ-BCT 2019 Danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương ( có HS Code đi kèm)

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1325A/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email