Công văn 3831/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại và chính sách thuế mặt hàng Flycam (Phương tiện bay không người lái tích hợp camera; Camera tích hợp trên drone hs chương 88

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3831/TCHQ-TXNKV/v phân loại và chính sách thuế mặthàng Flycam (Phương tiện bay khôngngười lái tích hợp camera; Camera tíchhợp trên drone…) Hà Nội, ngày …

Đọc tiếp

Công văn 3591/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v sử dụng tên nước trên C/O

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3591/TCHQ-GSQLV/v sử dụng tên nước trên C/O Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở thông báo từ Cơ …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email