Thông báo 2342/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột đậu nành

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2342/TB-TCHQ

Thông báo

Văn bản Hải Quan

13/04/2020

13/04/2020

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2342/TB-TCHQHà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 2929/TB-KĐ3 ngày 22/11/2018; Công văn số 570/KĐHQ-KĐ ngày 29/7/2019, công văn số 291/KĐHQ-NV ngày 08/4/2020 của Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột đậu nành (ROASTED SOY BEAN POWDER, nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo).2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina; Địa chỉ: Lô E-13-CN, đường NA3, KCN Mỹ Phước II, Thị xã Bến Cát, Bình Dương; Mã số thuế: 3700667933.3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10226647422/A12 ngày 10/10/2018 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đậu tương chưa khử béo, dạng bột đã rang màu vàng, không có vị đắng (qua xử lý nhiệt, không thay đổi tính đặc trưng tự nhiên của hạt đậu tương).
5. Kết quả phân loại:Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đậu tương chưa khử béo, dạng bột đã rang màu vàng, không có vị đắng (qua xử lý nhiệt, không thay đổi tính đặc trưng tự nhiên của hạt đậu tương).Thuộc nhóm 12.08 “Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có dầu, trừ bột và bột thô từ hạt mù tạt”, mã số 1208.10.00 “- Từ đậu tương” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
– Tổng cục trưởng (để b/cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
– Cục KĐHQ và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
– Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina (Lô E-13-CN, đường NA3, KCN Mỹ Phước II, Thị xã Bến Cát, Bình Dương)
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Thông báo 2342/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột đậu nành

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email