link web tra cứu c/o điện tử các nước

Tra cứu C/O FORM D điện tử 

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form D thực hiện theo các bước:

Bước 1: Truy cập website https://vnsw.gov.vn/

Chọn: Tra cứu C/O

mot của quốc gia
Bước 2: Chọn mục cần tra cứu

– Nếu nhập khẩu thì chọn vào mục Importing CO 

– Nếu mua nội địa thì chọn mục Domestic. 

Tiếp theo, nhập Số C/O vào ô trống

Sau đó click vào ô tìm kiếm

C/O trên 1 của asean
C/O trên 1 của asean

Thông tin về số, ngày cấp, quốc gia, loại, trạng thái của C/O sẽ được hiển thị đầy đủ.

Tra cứu C/O điện tử đối với form D từ Indonesia 

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form D từ Indonesia:

Khi nhận được bản form D điện tử từ Indonesia, truy cập website dưới đây:https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/custom.

Chọn e-CoO Verification rồi điền số tham chiếu C/O

Xem trạng thái “Status”  bên dưới.

Trường hợp “Status” là pending/processing thì C/O đang được cập nhập trên hệ thống của nước nhập khẩu và chờ khoảng 1 ngày nữa.

Tra cứu C/O do Malaysia cấp 

Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/04/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA, AKFTA,  AHKFTA, ATIGA. 

Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/login/ 

Điền thông tin đăng nhập để tra cứu.

Tra cứu Form D Singapore:

https://www.ntp-international.gov.sg/vp/

Tra cứu Form D Thailand:

https://verify.dft.go.th/Verify.aspx

Tra cứu C/O form E

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form E thực hiện theo các bước: 

– Đối với C/O form E do hải quan cấp:

Tra cứu tại http://origin.customs.gov.cn

Điền thông tin và nhập mã để tiến hành tra cứu.

– Đối với C.O form E do CCPIT:

Truy cập vào website: http://check.ccpiteco.net

Điền thông tin và tiến hành tra cứu.

Tra cứu C/O form AK, VK 

– Trường hợp C/O mẫu AK do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cấp tra cứu tại  website: http://english.korcham.net/

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Korcham – The Certificate of origin (ô bên phải màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

– Trường hợp C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp tra cứu tại website: http://english.customs.go.kr

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Information Plaza/Certificate of origin (ô phía trên màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

Tra cứu C/O form AI điện tử

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in

Đánh số tham  chiếu C/O vào ô “verife certinficate” để tra cứu thông tin.

Tra cứu C/O form AJ VJ

C/O mẫu AJ: https://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm

C/O mẫu JV: https://cts.jcci.or.jp/cec/signer.htm

tra cứu C/O form VC

C/O form VC (Chile): https://web.sofofa.cl/certificaciondeori…e-destino

tra cứu C/O UKFTA (MÃ EORI):

https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number

tra cứu C/O MÃ REX

REX number validation (europa.eu)

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  2 bình luận về “link web tra cứu c/o điện tử các nước”

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)