link web tra cứu c/o điện tử các nước

C/O FORM D điện tử 

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form D thực hiện theo các bước:

Bước 1: Truy cập website https://vnsw.gov.vn/

Chọn: Tra cứu C/O

mot của quốc gia
Bước 2: Chọn mục cần tra cứu

– Nếu nhập khẩu thì chọn vào mục Importing CO 

– Nếu mua nội địa thì chọn mục Domestic. 

Tiếp theo, nhập Số C/O vào ô trống

Sau đó click vào ô tìm kiếm

C/O trên 1 của asean
C/O trên 1 của asean

Thông tin về số, ngày cấp, quốc gia, loại, trạng thái của C/O sẽ được hiển thị đầy đủ.

C/O điện tử đối với form D từ Indonesia 

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form D từ Indonesia:

Khi nhận được bản form D điện tử từ Indonesia, truy cập website dưới đây:https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/custom.

Chọn e-CoO Verification rồi điền số tham chiếu C/O

Xem trạng thái “Status”  bên dưới.

Trường hợp “Status” là pending/processing thì C/O đang được cập nhập trên hệ thống của nước nhập khẩu và chờ khoảng 1 ngày nữa.

C/O do Malaysia cấp 

Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/04/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA, AKFTA,  AHKFTA, ATIGA. 

Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my/dnex/login/ 

Điền thông tin đăng nhập để tra cứu.

C/O form E

Hướng dẫn tra cứu thông tin CO form E thực hiện theo các bước: 

– Đối với C/O form E do hải quan cấp:

Tra cứu tại http://origin.customs.gov.cn

Điền thông tin và nhập mã để tiến hành tra cứu.

– Đối với C.O form E do CCPIT:

Truy cập vào website: http://check.ccpiteco.net

Điền thông tin và tiến hành tra cứu.

C/O form AK, VK 

– Trường hợp C/O mẫu AK do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cấp tra cứu tại  website: http://english.korcham.net/

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Korcham – The Certificate of origin (ô bên phải màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

– Trường hợp C/O mẫu AK do Hải quan Hàn Quốc cấp tra cứu tại website: http://english.customs.go.kr

Tra cứu thông tin chi tiết về C/O: kích chuột trái vào mục Information Plaza/Certificate of origin (ô phía trên màn hình máy tính), nhập số tham chiếu và mã tham chiếu của C/O (Reference No và Reference Code), sau đó kích chuột trái vào Check it out để có toàn bộ thông tin về C/O (trừ phần dấu và chữ ký của nơi cấp).

C/O form AI điện tử

Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in

Đánh số tham  chiếu C/O vào ô “verife certinficate” để tra cứu thông tin.

Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận