Công văn 1648/TCHQ-TXNK năm 2023 mã số HS mặt hàng bột gạo thuỷ phân

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1648/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

11/04/2023

11/04/2023

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1648/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Advance Pharma Việt Nam.
(Địa chỉ: 37 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/ADV-MAHS ngày 31/03/2023 của Công ty TNHH Advance Pharma Việt Nam về việc mã số HS của mặt hàng “Bột gạo thủy phân”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung nhóm 35.05 “Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo dựa trên tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.”

– Nội dung chú giải chi tiết 2 Chương 35:

“Theo mục đích của nhóm 35.05, khái niệm “dextrin” chỉ các sản phẩm tinh bột đã phân giải với hàm lượng đường khử, tính theo hàm lượng chất khô dextroza, không quá 10%.

Các sản phẩm như vậy có hàm lượng đường khử trên 10% sẽ thuộc nhóm 17.02.”

Do tài liệu kỹ thuật về sản phẩm của công ty cung cấp không có thông tin về thành phần hàm lượng đường khử, tính theo hàm lượng chất khô dextroza nên không đủ cơ sở để xác định mã số HS cho mặt hàng.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa và đối chiếu hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa. Trường hợp công ty có nhu cầu xác định trước mã số HS cho hàng hóa xuất nhập khẩu, đề nghị công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản dẫn trên. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Thông tư 39/2018/TT-BTC

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1648/TCHQ-TXNK năm 2023 mã số HS mặt hàng bột gạo thuỷ phân

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email