Thông báo 5722/TB-TCHQ năm 2023 Vv phân loại mặt hàng bột đá xuất khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5722/TB-TCHQ

Thông báo

Văn bản Hải Quan

07/11/2023

07/11/2023

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5722/TB-TCHQ
Vv mã số mặt hàng bột đá
xuất khẩu
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Khoáng sản và xây dựng Bảo Thạch.
(Đ/c: Thung Hắm, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan phận được Phiều trình Bộ ngày 02/10/2023 chuyển công văn số 7546/VPCP-ĐMDN ngày 30/9/2023 của Văn phòng Chính phủ chuyển Đơn phản ánh kiến nghị cửa ông Nguyễn Thanh Dự – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoáng sản và Xây dựng Bảo Thạch và các công văn số 03.2023/BT ngày 10/7/2023, số 05.2023/BT ngày 8/8/2023 của Công ty TNHH Khoáng sản và xây dựng Bảo Thạch về việc xác định mã HS cho mặt môn đá siêu mịn có nguồn gốc từ đá vôi.

Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm g khoản I Điều 64 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12:

”1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bao gồm:

g) Đá vôi, sét với, đá hoa (trừ nhũ đá với, đả vôi trắng và đá hoa trắng) không đủ tiểu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng pooc lăng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc không đủ tiểu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất
đá áp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam; ”

Căn cứ Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ ban hành kèm theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm “Trường hợp có ý
kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý. ”

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải Chỉ tiết HS Chương 25 :

  • Mặt hàng bột CaCO; từ đá hoa trắng có hảm lượng CaCO3 > 93%, kích thước <90micromet (0,09mm), độ trắng thường >80% thuộc mã số 2517.41.00.10;
  • Mặt hàng bột CaCO; từ đá vôi trắng có hàm lượng CaCO3 > 93%, kích thước <90micromet (0,09mm), độ trắng thường >80% thuộc mã số 2517.49.00.10.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đi chiều với thực tế hàng hóa xuất khẩu để xác định mã số hàng hóa theo quy định.

Về chính sách xuất khẩu, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Khoáng sản và xây dựng Bảo Thạch biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

– Như trên
– Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
– Văn phòng Bộ Tải chính (để báo cáo);
– Liên đoàn TM và CN Việt Nam (VCCI) (để
biết);
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK-Uyên (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

  • Mặt hàng bột CaCO; từ đá hoa trắng có hảm lượng CaCO3 > 93%, kích thước <90micromet (0,09mm), độ trắng thường >80% thuộc mã số 2517.41.00.10;
  • Mặt hàng bột CaCO; từ đá vôi trắng có hàm lượng CaCO3 > 93%, kích thước <90micromet (0,09mm), độ trắng thường >80% thuộc mã số 2517.49.00.10.

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Thông báo 5722/TB-TCHQ năm 2023 Vv phân loại mặt hàng bột đá xuất khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email