Công văn 5486/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại một số mặt hàng khai báo là dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm bổ sung EPA/DHA,…

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5486/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021 Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố.  Về việc phân loại một số mặt hàng …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email