Thao tác trên eport cát lái dùng cho hàng xuất bị kiểm hóa

Khách hàng hạ container hàng xuất nhưng quên đăng kí kiểm hóa và kiểm hóa 100% khi khai báo eport? Làm thế nào để hạn chế chi phí phát sinh trong các trường hợp khác nhau???Anh/chị tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:

Trường hợp 1:Cont đã đăng kí eport nhưng chưa bấm giờ gatein

Bước 1: KH liên hệ trực tiếp quầy thương vụ để đăng kí bổ sung phương án kiểm hóa/ kiểm hóa 100%.

Bước 2: KH đóng tiền bổ sung hạ kiểm hóa/ hạ kiểm hóa 100% tại quầy.

Bước 3: KH bấm giờ gatein.

Trường hợp 2: Container đã hạ bãi.

Bước 1: KH liên hệ điều độ hiện trường để xác nhận số lượng đảo chuyển.

Bước 2: KH đóng tiền hạ kiểm hóa tại thương vụ.

Bước 3:-Nếu cont chưa vào sổ tàu: trình giấy giới thiệu/ CMND và Booking/Hóa đơn đã đóng tiền đảo chuyển, sau đó làm phiếu cắt/ bấm seal– Nếu cont đã vào sổ tàu: trình giấy giới thiệu và Công văn của doanh nghiệp có xác nhận của lãnh đạo chi cục Hải quan.

Bước 4: KH tiến hành kiểm hóa cùng với HQ tại bãi xuất.

Bước 5: KH nộp phiếu yêu cầu cắt bấm seal tại bộ phận đăng kí tàu xuất.

Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận