Thao tác trên eport cát lái dùng cho hàng xuất bị kiểm hóa

Khách hàng hạ container hàng xuất nhưng quên đăng kí kiểm hóa và kiểm hóa 100% khi khai báo eport? Làm thế nào để hạn chế chi phí phát sinh trong các trường hợp khác nhau???Anh/chị tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:

Trường hợp 1:Cont đã đăng kí eport nhưng chưa bấm giờ gatein

Bước 1: KH liên hệ trực tiếp quầy thương vụ để đăng kí bổ sung phương án kiểm hóa/ kiểm hóa 100%.

Bước 2: KH đóng tiền bổ sung hạ kiểm hóa/ hạ kiểm hóa 100% tại quầy.

Bước 3: KH bấm giờ gatein.

Trường hợp 2: Container đã hạ bãi.

Bước 1: KH liên hệ điều độ hiện trường để xác nhận số lượng đảo chuyển.

Bước 2: KH đóng tiền hạ kiểm hóa tại thương vụ.

Bước 3:-Nếu cont chưa vào sổ tàu: trình giấy giới thiệu/ CMND và Booking/Hóa đơn đã đóng tiền đảo chuyển, sau đó làm phiếu cắt/ bấm seal– Nếu cont đã vào sổ tàu: trình giấy giới thiệu và Công văn của doanh nghiệp có xác nhận của lãnh đạo chi cục Hải quan.

Bước 4: KH tiến hành kiểm hóa cùng với HQ tại bãi xuất.

Bước 5: KH nộp phiếu yêu cầu cắt bấm seal tại bộ phận đăng kí tàu xuất.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email