Công văn 653/TCHQ-GSQL năm 2022 vv Xuất khẩu vôi, đôlômit nung

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 653/TCHQ-GSQLV/v Xuất khẩu vôi, đôlômit nung Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt. (Đ/c: số 10 phố Tân Đầu …

Đọc tiếp

Công văn 5306/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hang hoá nhập khẩu đang lưu giữ tại kho, bãi, cảng, cửa khẩu.

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5306/TCHQ-GSQLV/v tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hang hoá nhập khẩu đang lưu giữ tại kho, bãi, cảng, cửa …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email