Thủ tục xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm của gỗ

Gỗ và sp gỗ nhóm I
Gỗ và sp gỗ nhóm II và III
Nhập KhẩuCấm Nhập– Nếu thuộc CITES : 
+ Cần có bản sao giấy phép CITES
+ Cần giấy phép CITES do Việt Nam Cấp

– Nếu không thuộc CITES nhưng thuộc các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần bản sao Giấy phép FLEGT do quốc gia XK cấp

– Nếu KHÔNG thuộc CITES cũng KHÔNG nhập từ các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần bảng kê khai nguồn gốc gỗ 
Xuất KhẩuCấm Xuất– Nếu thuộc CITES
+ Cần có giấy phép CITES do Việt Nam Cấp

– Nếu không thuộc CITES nhưng thuộc các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần Giấy phép FLEGT do Việt Nam Cấp

– Nếu KHÔNG thuộc CITES cũng KHÔNG xuất sang các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần bảng kê khai nguồn gốc gỗ (nếu là doanh nghiệp nhóm 1)
+ Cần bảng kê khai nguồn gốc gỗ có xác nhận của kiểm lâm sở tại (nếu KHÔNG phải là doanh nghiệp nhóm 1)
Tài liệu tham khảoNghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Thông báo 25/TB-CTVN năm 2023 về công ước CITES
– Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
– Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021
– Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN năm 2022
– Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014
– Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 
– Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021
– FLEGT.org  ;  https://flegtvpa.com (tìm hiểu về FLEGT)
Thủ tục hải quan cái này nói ở nhiều bài rồi nên thôi nha cơ bản mở tk , chuẩn bị hs, GP nộp hải quan thôi

Chia sẻ bài viết này tới

×

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận