Thủ tục xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm của gỗ

Gỗ và sp gỗ nhóm I
Gỗ và sp gỗ nhóm II và III
Nhập KhẩuCấm Nhập– Nếu thuộc CITES : 
+ Cần có bản sao giấy phép CITES
+ Cần giấy phép CITES do Việt Nam Cấp

– Nếu không thuộc CITES nhưng thuộc các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần bản sao Giấy phép FLEGT do quốc gia XK cấp

– Nếu KHÔNG thuộc CITES cũng KHÔNG nhập từ các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần bảng kê khai nguồn gốc gỗ 
Xuất KhẩuCấm Xuất– Nếu thuộc CITES
+ Cần có giấy phép CITES do Việt Nam Cấp

– Nếu không thuộc CITES nhưng thuộc các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần Giấy phép FLEGT do Việt Nam Cấp

– Nếu KHÔNG thuộc CITES cũng KHÔNG xuất sang các quốc gia ký hiệp ước FLEGT:
+ Cần bảng kê khai nguồn gốc gỗ (nếu là doanh nghiệp nhóm 1)
+ Cần bảng kê khai nguồn gốc gỗ có xác nhận của kiểm lâm sở tại (nếu KHÔNG phải là doanh nghiệp nhóm 1)
Tài liệu tham khảoNghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Thông báo 25/TB-CTVN năm 2023 về công ước CITES
– Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
– Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021
– Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN năm 2022
– Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014
– Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 
– Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021
– FLEGT.org  ;  https://flegtvpa.com (tìm hiểu về FLEGT)
Thủ tục hải quan cái này nói ở nhiều bài rồi nên thôi nha cơ bản mở tk , chuẩn bị hs, GP nộp hải quan thôi
Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email