Thủ tục xuất khẩu vào kho ngoại quan, nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa

I. Hàng từ Nội địa đưa vào Kho Ngoại Quan

Lưu ý khi khai báo VNACCS đối với TKHQ XUẤT khẩu hàng từ nội địa và KNQ:

Mã Loại hình:B11 hoặc mã loại hình Xuất GC, SXXK
Khai Mã hiệu PTVC:9
Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:Mã kho ngoại quan
Địa điểm Xếp hàng:VNZZZ – Tên công ty hoặc Mã kho công ty
Địa đểm Dỡ hàng: Mã kho ngoại quan
Khai Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: Mã kho ngoại quan.
Mục ghi chú:Ghi số và ngày Hợp đồng thuê KNQ.
Hồ sơ xuất khẩu vào KNQ:TKHQ XK đã thông quan, Invoice, Packing list, Hợp đồng thuê KNQ.
II. Hàng từ Kho ngoại quan Đưa vào Nội Địa

Lưu ý khi khai báo VNACCS đối với TKHQ NHẬP khẩu hàng từ KNQ giao hàng vào nội địa:

Mã Loại hình:A11, A12 hoặc mã loại hình Nhập GC, SXXK.
Khai Mã hiệu PTVC:9
Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:Mã kho ngoại quan
Địa điểm Xếp hàng:Mã kho ngoại quan
Địa đểm Dỡ hàng: VNZZZ – Tên công ty hoặc Mã kho công ty
Số vận đơn:khai SỐ LỆNH GIAO HÀNG (D/O do công ty thuê KNQ cung cấp chứ không phải FWD cấp)
Ngày hàng đến: NGÀY LỆNH GIAO HÀNG
Mục ghi chú:HÀNG LẤY TỪ KHO NQ THEO SỐ TK: 3056xxxxxxx/loại hình TK, ngày TK: 09/01/2024; Số TK 1056xxxxxxx/C11 ngày 06/01/2024
Mô tả hàng hóa:Tên hàng khai Y CHANG như tk XK vào KNQ
Hồ sơ nhập khẩu từ KNQ:Lệnh giao hàng (D/O), TKHQ và BCT do KNQ giao, Invoice, Packing list.
III. Hàng từ NƯỚC NGOÀI chuyển thẳng vào KNQ

Lưu ý khi khai báo VNACCS đối với Tờ khai HQĐT GIAO HÀNG TỪ NƯỚC NGOÀI vào KNQ

Mã Loại hình:C11
Khai Mã hiệu PTVC:9
Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:mã HQ Cửa Khẩu (VD: 02CIS01, 02DSED2, 02B1A03…)
Địa điểm Xếp hàng:Mã Cảng / Sân bay ở NƯỚC NGOÀI
Địa đểm Dỡ hàng: Mã cửa khẩu nhập (VD: VNCLI, VNSGN…)
Mã Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuếMã kho ngoại quan
Số vận đơn:khai SỐ LỆNH GIAO HÀNG (D/O do công ty thuê KNQ cung cấp chứ không phải FWD cấp)
Ngày hàng đến: NGÀY LỆNH GIAO HÀNG
Mục ghi chú:Ghi số và ngày Hợp đồng thuê KNQ
Mã biểu thuế NK:B30
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu: XNK32 – HANG NK TU NUOC NGOAI VAO KHU PTQ
Mã Thuế GTGT hàng NK:V
Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác: VK130 – HANG MUA BAN GIUA NUOC NGOAI VOI KHU PTQ, GIUA CAC KHU PTQ
Hồ sơ nhập khẩu từ KNQ:B/L (AWB…), Invoice, Packing list, C/O, Hợp đồng thuê KNQ, chứng từ Kiểm dịch, KTCN… (nếu có).
CHÚ Ý– Commercial Invoice, Packing list… dưới tên công ty NK phải có Tên KNQ và địa chỉ KNQ.
– B/L, AWB… phải thể hiện rõ 2 nội dung như sau:
+ Phần consignee: CÓ Tên công ty quản lý KNQ và địa chỉ KNQ dưới tên DN Nhập Khẩu.
+ Phần thân B/L, AWB… phải thể hiện dòng chữ: Cargo is shipped to: Tên công ty quản lý KNQ và địa chỉ KNQ
Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email