Công văn 1964/TXNK-CST năm 2024 Vv điều chỉnh mã miễn thuế XN032 của công văn 1477

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1964/TXNK-CST

Công văn

Văn bản Hải Quan

06/03/2024

06/03/2024

Đặng Sơn Tùng

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1964/TXNK-CST
V/v khai mã miễn thuế
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc khai mã miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan điện tử, ngày 06/02/2024 Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 1477/TXNK-CST gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tại công văn số 1477/TXNK-CST đã ghi: Mã XN032 – Sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ để GC theo Đ10, Đ12 NĐ18/NĐ-CP.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đính chính lại như sau: Mã XN032 – Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để GC theo Đ10, Đ12 NĐ18/NĐ-CP (nội dung trên Hệ thống VNACCS và nội dung đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan là không thay đổi).

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CST (03 bản).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sơn Tùng

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

1477/TXNK-CST

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1964/TXNK-CST năm 2024 Vv điều chỉnh mã miễn thuế XN032 của công văn 1477

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)