Công văn 1477/TXNK-CST năm 2024 Vv khai mã miễn giảm thuế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1477/TXNK-CST

Công văn

Văn bản Hải Quan

06/02/2024

06/02/2024

Đặng Sơn Tùng

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1477/TXNK-CST
V/v khai mã miễn thuế
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc hướng dẫn người khai hải quan khai mã miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên tờ khai hải quan điện tử, Cục Thuế xuất nhập khâu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4, khoản 6, khoản 9, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ đã bỏ sung quy định về miễn thuế. Theo đó, từ ngày 25/4/2021, các trường hợp miễn thuế được bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP có mã miễn thuế tương ứng tại Bảng mã miễn/giảm/không
chịu thuế xuất nhập khẩu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan là:

– Mã XN031 – Sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ.

– Mã XN032 – Sản phẩm gia công xuất khẩu1 tại chỗ để GC theo Đ10, Đ12 NĐ18/NĐ-CP.

– Mã XN191 – Hàng hóa xuất khẩu theo Điều ước quốc tế.

– Mã XN192 – Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế.

– Mã XN71 1- Da trăn xuất khẩu có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản.

– Mã XN712 – Trầm hương xuất khẩu được sản xuất từ dó bầu trồng.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham khảo Bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế xuất nhập khâu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan để hướng dẫn, hỗ trợ người khai hải quan khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CST (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sơn Tùng
  1. được sửa đổi thành “nhập khẩu” xem Công văn 1964/TXNK-CST ↩︎

Mã XN032 bị sửa đổi bởi công văn Công văn 1964/TXNK-CST

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1964/TXNK-CST

Công văn 1477/TXNK-CST năm 2024 Vv khai mã miễn giảm thuế

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email