Công văn 4884/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không kinh doanh tạm nhập tái xuất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4884/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn Bản Hải Quan

15/10/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4884/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không kinh doanh tạm nhập tái xuất
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về việc gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam cho các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06/10/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12 năm 2021.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện công tác giám sát theo quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH MTV Nhiên hiệu Hàng không Việt Nam, số 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (thay trả lời CV số 1369/NLHK-CƯĐV)
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4884/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không kinh doanh tạm nhập tái xuất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email