Công văn 2345/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu mặt hàng bột đá vôi trắng (bột đá hoa trắng) mịn và siêu mịn

Thuộc tính văn bản

Số VB:2345/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:19/05/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2345/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 19/05/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2345/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu khoáng sản
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1149/HQNA-NV ngày 05/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc phân luồng kiểm tra thực tế mặt hàng bột đá vôi trắng (bột đá hoa trắng) mịn và siêu mịn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tại công văn số 1149/HQNA-NV nêu trên, theo đó: Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng bột đá vôi trắng (bột đá hoa trắng) mịn và siêu mịn thực hiện theo chỉ dẫn rủi ro trên Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử.

Trường hợp lô hàng được Hệ thống phân luồng vàng nếu cơ quan hải quan có thông tin nghi ngờ lô hàng không đáp ứng nguồn gốc, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– Vụ, Cục: KĐHQ, KTSTQ, QLRR,
ĐTCBL, PC, TT-KT;
– Hội DN nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp;
(Đ/c: KCN nhỏ thị trấn Quỳ Hợp,
H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An)
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email