Sáng/tối:

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5426/HQHP-TXNK ngày 28/6/2022 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc xử lý tiền thuế đối với các tờ khai giải phóng hàng, mang về bảo quản, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau: 

Để đảm bảo công tác quản lý thuế và các khoản thu khác đối với trường hợp tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, chưa nộp bổ sung các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, Cục Thuế XNK đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hải Phòng, cụ thể: 

– Khi phát sinh các tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản, công chức hải quan cập nhật chứng từ ghi số thuế phải thu và ấn định thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung theo hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan. 

– Khi có kết quả cuối cùng về lô hàng và doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước theo quy định, công chức hải quan thực hiện nghiệp vụ hoàn thành kiểm tra đối với tờ khai và điều chỉnh chứng từ ghi số thuế phải thu trên hệ thống kế toán thuế tập trung theo hướng dẫn tại sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện.

Công văn 5535/TXNK-DTQLT năm 2022 Xử lý tiền thuế đối với các tờ khai giải phóng hàng, mang hàng về bảo quản

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

Thông tư

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Thông tư Số: do ban hành ngày .

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận