Hướng dẫn khai mã loại hình theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 dành cho doanh nghiệp chế xuất, GC, SXXK, KD, TNTX

Cập nhật mới nhất: 16/08/2021 về mã B11 và B13 xem công văn cập nhật tại đây ngày 24/05/2021 Chi Cục Hải Quan Khu Chế Xuất Và Khu Công Nghiệp Hải Phòng có ra thông báo số 717/KCX&KCN-TB để hướng dẫn về Quyết định 1357/QĐ-TCHQ

1357/QĐ-TCHQ năm 2021 dành cho doanh nghiệp chế xuất, GC, SXXK, KD, TNTX" class="read-more button" href="https://thuvienxuatnhapkhau.com/huong-dan-khai-ma-loai-hinh-theo-quyet-dinh-1357-qd-tchq-nam-2021-danh-cho-doanh-nghiep-che-xuat-gc-sxxk-kd-tntx.html#more-4621" aria-label="More on Hướng dẫn khai mã loại hình theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 dành cho doanh nghiệp chế xuất, GC, SXXK, KD, TNTX">Đọc tiếp

Thông báo 58/TB-HQTPHCM ngày 26/03/2021 V/v triển khai Hệ thống quản lý, giám sát tự động đường hàng không đối với các kho hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

THÔNG BÁO V/v triển khai Hệ thống quản lý, giám sát tự độngđường hàng không đối với các kho hàng không tại Cảng Hàngkhông quốc tế Tân Sơn Nhất Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan năm 2014, Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 và …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email