Công văn 1069/GSQL-GQ1 ngày 07/06/2021 trả lời công ty (Uniqlo Việt Nam) về mã loại hình xnk

Thuộc tính văn bản

Số VB:1069/TCHQ-GQ1
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:07/06/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 1069/TCHQ-GQ1 do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 07/06/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1069/TCHQ-GQ1
V/v mã loại hình XNK
Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam.

(Đ/c: Tầng 26 Tòa nhà trụ sở điều hành và trung tâm thương mại Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số UQVN10/CV-Uniqlo ngày 26/5/2021 của Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam về việc mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu:

– Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì sử dụng mã loại hình A41;

– Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng bán lẻ, hàng mẫu kiểm tra chất lượng thì sử dụng mã loại hình H11;

– Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước thì sử dụng mã loại hình B11;

– Trường hợp doanh nghiệp xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu bị lỗi (hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến, sản xuất, sử dụng tại Việt Nam) ra nước ngoài thì sử dụng mã loại hình B13.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email