Mã vnaccs và hướng dẫn khai tại cửa khẩu Mộc Bài, Xa mát

Hàng xuất:

Chi cục HQ Cửa khẩu Mộc bài: mã 45B1

Chi cục HQ Cửa khẩu Xa mát: mã 45C1

Đội TT Chàng Riệc – CCHQ Xa Mát: mã 45C2

Loại hình: B11: Xuất kinh doanh.

Khai Mã hiệu PTVC: Hàng container hay xe tải đều khai là mã 4 (Đường bộ – xe tải).

Khai mã địa điểm xếp hàng: Khai Mã kho của DN hoặc

+ Mã VNMOIT: CUA KHAU MOC BAI (TAY NINH).

+ Mã VNXAMT: CUA KHAU XA MAT (TAY NINH).

+ Mã VNCHCT: CUA KHAU CHANG RIEC (TAY NINH).

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

– Hàng đóng cont và hàng rời đóng xe tải tại kho công ty: Khai Mã kho của DN hoặc

+ Đội Nghiệp vụ – CCHQ Mộc Bài TN: 45B1GB1.

+ Đội Nghiệp vụ – CCHQ Xa Mát TN: 45C1GC1.

+ Đội TT Chàng Riệc – CCHQ Xa Mát TN: 45C2GC2.

Khai Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có)

+ Mã 45B1GB1: Đội Nghiệp vụ – CCHQ Mộc Bài TN.

+ Mã 45C1GC1: Đội Nghiệp vụ – CCHQ Xa Mát TN.

+ Mã 45C2GC2: Đội TT Chàng Riệc – CCHQ Xa Mát TN.

Hàng nhập khẩu:

Chi cục HQ Cửa khẩu Mộc bài: mã 45B1

Chi cục HQ Cửa khẩu Xa mát: mã 45C1

Đội TT Chàng Riệc – CCHQ Xa Mát: mã 45C2

Loại hình: A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng.

Khai Mã hiệu PTVC: Hàng container hay xe tải đều khai là mã 4 (Đường bộ – xe tải).

Khai mã địa điểm xếp hàng: Khai Mã kho của DN hoặc

+ Mã VNMOIT: CUA KHAU MOC BAI (TAY NINH). 

+ Mã VNXAMT: CUA KHAU XA MAT (TAY NINH). 

+ Mã VNCHCT: CUA KHAU CHANG RIEC (TAY NINH).

Khai Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến: 

– Hàng đóng cont và hàng rời đóng xe tải tại kho công ty: Khai Mã kho của DN hoặc

+ Đội Nghiệp vụ – CCHQ Mộc Bài TN: 45B1GB1.

+ Đội Nghiệp vụ – CCHQ Xa Mát TN: 45C1GC1.

+ Đội TT Chàng Riệc – CCHQ Xa Mát TN: 45C2GC2.

Khai Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có) 

+ Mã 45B1GB1: Đội Nghiệp vụ – CCHQ Mộc Bài TN.

+ Mã 45C1GC1: Đội Nghiệp vụ – CCHQ Xa Mát TN.

+ Mã 45C2GC2: Đội TT Chàng Riệc – CCHQ Xa Mát TN.

Lưu ý chung khi khai tờ khai VNACCS tại Cửa khẩu Mộc bài, Xa mát, Chàng riệc:

+ Trên tờ khai phải ghi BIỂN SỐ XE vận chuyển vào mục “Phương tiện vận chuyển”. Nếu đi nhiều xe thì khai BIỂN SỐ XE vào mục ghi chú.

+ Lấy Danh sách mã vạch hàng qua khu vực giám sát HQ như bình thường. Dù là hàng đóng cont hay hàng đóng xe tải. + CCHQ Cửa khẩu Mộc bài làm việc từ 6h sáng đến 10h đêm. 

+ CCHQ Cửa khẩu Xa Mát làm việc từ 6h sáng đến 9h đêm. 

+ Bộ phận đăng ký tờ khai và các bộ phận khác nghỉ ngày CN và ngày lễ theo quy định. Riêng Bộ phận Hải quan Giám sát làm bình thường, kể cả ngày mùng 1 Tết.


Danh sách các cửa khẩu phụ do Chi cục HQ CK Kà Tum – Tây ninh, Mã VNACCS: 45BE quản lý:

– Mã 45BEG01: CK PHU KA TUM.

– Mã 45BEG02: CK PHU VAC SA.

– Mã 45BEG03 LOI MO TONG LE CHAN.

– Mã 45BEGBE: CCHQCK KATUM TN G

Mã địa điểm xếp hàng do CCHQ cửa khẩu Kà Tum quản lý:

VNKAMT: CUA KHAU KATUM (TAY NINH).

VNVAAT: CUA KHAU VAC SA: VNVAAT.

VNTLCT: CUA KHAU TONG LE CHAN: VNTLCT

Chia sẻ

×
 • Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)