Thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu để tiêu thụ nội địa loại hình A31, nay chuyển mục đích sang xuất khẩu

Chào mọi người, công ty mình năm 2022 có xuất 01 lô tôm đông lạnh loại hình B11 (Xuất kinh doanh) đi nước ngoài. Sau đó khách không nhận hàng nên phải nhập về để tiêu thụ nội địa (mở tờ khai loại hình A31). Tuy nhiên hiện tại công ty muốn xuất khẩu lô … Đọc tiếp

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 82/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN … Đọc tiếp

Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3585/TCHQ-GSQLV/v hướng dẫn mã loại hình Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, … Đọc tiếp

Công văn 3417/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK theo chương trình ưu đãi thuế

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 3417/TCHQ-TXNKV/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK theo chương trình ưu đãi thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Tổng cục Hải … Đọc tiếp

Công văn 1567/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v hủy tờ khai

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1567/TCHQ-GSQLV/v hủy tờ khai Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trả lời công văn số 770/HQBRVT-GSQL ngày 13/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng … Đọc tiếp

Thông tư 05/2015/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG——–Số: 05/2015/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 31/2013/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA … Đọc tiếp

Thông tư 31/2013/TT-BCT v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

BỘ CÔNG THƯƠNG——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- Số: 31/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – CHI LÊ Căn cứ Nghị … Đọc tiếp

Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——— Số: 04/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG BẢN THOẢ THUẬN GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ … Đọc tiếp

Thông tư số 11/2020/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

BỘ CÔNG THƯƠNG——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 11/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU Căn cứ Nghị … Đọc tiếp

Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN – EAEU FTA)

BỘ CÔNG THƯƠNG——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 11/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2016/TT-BCT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT … Đọc tiếp

Công văn 7886/TCHQ-GSQL form D mới không cần show FOB

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 7886/TCHQ-GSQLV/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Nghị định thư thứ nhất … Đọc tiếp

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.