Công văn 3890/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v chuẩn hóa mã cảng, tên cảng, đơn vị tính

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3890/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

05/08/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3890/TCHQ-GSQL
V/v chuẩn hóa mã cảng, tên cảng, đơn vị tính
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6655/HQHP-GSQL ngày 05/7/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ triển khai thí điểm phần mềm tích hợp, chuẩn hóa số liệu xuất nhập khẩu qua đường biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị xây dựng danh mục mã cảng thống nhất trên toàn quốc và xây dựng chức năng lựa chọn mã cảng tại bản khai hàng hóa, vận đơn gom hàng trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia

Giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan:

a) Rà soát, chuẩn hóa lại danh mục mã cảng, tên cảng thống nhất trên toàn quốc và đảm bảo mỗi cảng (do 01 doanh nghiệp kinh doanh cảng quản lý, khai thác) chỉ có 01 mã cảng duy nhất theo bảng mã UN LOCODE được đăng trên website www.customs.gov.vn của Tổng cục Hải quan.

b) Sau khi hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa lại danh mục mã cảng, tên cảng thống nhất trên toàn quốc và bảng mã này được sử dụng thống nhất tại các Hệ thống khác nhau, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan công bố bảng mã đã được chuẩn hóa và hoàn thiện chức năng hoặc hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phần mềm khai hải quan điện tử đảm bảo Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty Logistics, người khai hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi khai các chỉ tiêu về mã cảng, tên cảng, đơn vị tính đến các Hệ thống khác nhau thì các chỉ tiêu này phải dùng chung 01 bảng mã đã được công bố trên website www.customs.gov.vn của Tổng cục Hải quan theo đúng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/05/2018, Phụ lục II và Phụ lục X ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

2. Về kiến nghị bổ sung chức năng tạo phiếu chuyển cảng trên Hệ thống E-Manifest

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018) của Chính phủ, Tổng cục Hải quan giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan bổ sung chức năng cho phép hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng nơi tàu đến có thể tiếp nhận, khai thác được hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải xuất nhập cảnh khai thác hàng hóa tại cầu, bến cảng trong cùng 01 đơn vị Cục Hải quan quản lý.

3. Về kiến nghị Hệ thống VASSCM hiển thị thông tin Getin-Getout chiều nhập khẩu đối với container trung chuyển khi được duyệt chuyển sang chiều xuất khẩu

Tại mẫu số 14 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) đã quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng cập nhật thông tin container hạ bãi theo một trong hình thức như sau: 1. Hạ bãi (nhập), 2. Vào cảng/kho/bãi/địa điểm (xuất), 3. Hạ bãi hàng quá cảnh, 4. Hạ bãi hàng trung chuyển, 5. Hạ bãi để vận chuyển về cảng đích trên vận tải đơn, 6. Hạ bãi khác (chỉ khai báo khi có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Hải quan; tuy nhiên, do Hệ thống VASSCM hiện mới đáp ứng việc ghép thông tin hạ bãi hình thức “trung chuyển” với trường hợp tờ khai vận chuyển độc lập đầu số 50 (có mã mục đích vận chuyển là “CTM”) mà chưa đáp ứng việc ghép thông tin hạ bãi hình thức “trung chuyển” với chứng từ đầu số 91; vì vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

– Đối với trường hợp hàng hóa trung chuyển thực hiện thủ tục hải quan bằng tờ khai vận chuyển độc lập: Cục HQ TP Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện cập nhật thông tin hình thức hạ bãi hàng trung chuyển theo đúng quy định tại mẫu số 14 Phụ lục X ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC .

– Đối với trường hợp hàng hóa trung chuyển thực hiện thủ tục hải quan bằng bản kê:

+ Trước mắt: Giao Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan bổ sung Hệ thống VASSCM có chức năng ghép thông tin chứng từ đầu 91 (của lô hàng trung chuyển đủ điều kiện qua KVGS) với hình thức hạ bãi hàng trung chuyển.

+ Về lâu dài: Giao Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan xây dựng chức năng để người khai hải quan có thể thực hiện khai báo thông tin bản kê hàng hóa đóng trong container trung chuyển và gửi đến Hệ thống hải quan theo hình thức điện tử để đảm bảo Hệ thống VASSCM có chức năng ghép thông tin bản kê (của lô hàng trung chuyển đủ điều kiện qua KVGS) với hình thức hạ bãi hàng trung chuyển khi triển khai xây dựng Hệ thống hải quan số.

4. Về kiến nghị Container rỗng getin-getout được ghép đủ điều kiện đối với tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu

Giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan nghiên cứu, sửa đổi Hệ thống VASSCM theo kiến nghị nêu tại điểm 2 công văn số 6655/HQHP-GSQL về việc container rỗng getin-getout được ghép đủ điều kiện với tờ khai xuất/nhập khẩu (loại hình G14/G24) để thanh khoản được tờ khai, tránh phát sinh tờ khai tồn trên Hệ thống VASSCM và nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu “Chủ sở hữu container” khi khai danh sách container rỗng trên Hệ thống một cửa quốc gia để đảm bảo công tác quản lý hải quan đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư 50/2018/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT&TK Hải quan;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3890/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v chuẩn hóa mã cảng, tên cảng, đơn vị tính

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)