Mã VNACCS tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái mép

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến / Mã Địa điểm đích cho Vận chuyển bảo thuế tại các cảng thuộc sự quản lý của Chi cục HQ CK cảng Cái Mép – 51CI.

– 51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.
– 51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
– 51CIS02 – TAN CANG – CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.
– 51CIS03 – CANG QT TAN CANG-CM – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).
– 51CIS09 – CANG CONTAINER QTE (TCOT-ODA) – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).
– 51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
– 51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý.
– 51CIS20 – GEMALINK – Cảng Quốc tế Gemalink.

Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại các cảng thuộc Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý:
– VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).
– VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).
– VNTCI – Cảng CÁI MÉP – TCIT (Vũng Tàu).
– VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT). Trước đây là Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA) mã VNCOP.
– VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
– VNGTL – Cảng GEMALINK

Hướng dẫn thanh lý hàng xuất tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải:

​- Hàng ở cảng TCIT: thanh lý tại đội HQGS ở TCIT.
– Hàng ở cảng CMIT, GEMALINK và SSIT: thanh lý tại đội HQGS ở CMIT.
– Hàng ở cảng TCTT: thanh lý tại đội HQGS ở TCTT.

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.