Mã VNACCS tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái mép

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến / Mã Địa điểm đích cho Vận chuyển bảo thuế tại các cảng thuộc sự quản lý của Chi cục HQ CK cảng Cái Mép – 51CI.

– 51CIOZZ – DIEM LUU HH XK 51CI – Địa điểm tập kết hàng XK Cái Mép.
– 51CIS01 – CANG QT CAI MEP CMIT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
– 51CIS02 – TAN CANG – CAI MEP (TCCT) – Cty CP Tân Cảng-Cái Mép.
– 51CIS03 – CANG QT TAN CANG-CM – Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT).
– 51CIS09 – CANG CONTAINER QTE (TCOT-ODA) – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).
– 51CIS10 – CANG QTE SP-SSA – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
– 51CISCI – CCHQCK CANG CAI MEP – Địa điểm tập kết hàng do Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý.
– 51CIS20 – GEMALINK – Cảng Quốc tế Gemalink.

Mã địa điểm xếp dỡ hàng tại các cảng thuộc Chi cục HQ CK cảng Cái Mép quản lý:
– VNCMT – Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT).
– VNTCC – Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu).
– VNTCI – Cảng CÁI MÉP – TCIT (Vũng Tàu).
– VNTTT – Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT). Trước đây là Cảng Container quốc tế Cái Mép (ODA) mã VNCOP.
– VNSPT – Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT).
– VNGTL – Cảng GEMALINK

Hướng dẫn thanh lý hàng xuất tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải:

​- Hàng ở cảng TCIT: thanh lý tại đội HQGS ở TCIT.
– Hàng ở cảng CMIT, GEMALINK và SSIT: thanh lý tại đội HQGS ở CMIT.
– Hàng ở cảng TCTT: thanh lý tại đội HQGS ở TCTT.

Chia sẻ bài viết này tới

×

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận