Công văn 2678/BXD-VLXD Năm 2022 Xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2678/BXD-VLXD

Công văn

Bộ Xây Dựng

19/07/2022

19/07/2022

Phạm Văn Bắc

Sáng/tối:
BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2678/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:    

– Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

– Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 45/2022/CV ngày 06/7/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương và Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản cát trắng silic đã qua chế biến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 22/7/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2860/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến.

Ngày 16/12/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5235/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến.

Ngày 26/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3930/VPCP-CN  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trong đó nêu rõ: “trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến”. Về nội dung này, căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 4283/VPCP-CN ngày 26/6/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, theo đó tại Phụ lục I đã quy định cụ thể về quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu đối với các mã hàng: Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác; cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác; cát vàng làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác.

Do vậy, sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của doanh nghiệp nếu đảm bảo nguồn gốc, đáp ứng danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I, Thông tư số 04/2021/TT-BXD được tiếp tục xuất khẩu theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản số 3930/VPCP-CN ngày 26/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.  

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương và Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam liên hệ với cơ quan hải quan để tiếp tục thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
– Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, VLXD (3).
TK. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG




Phạm Văn Bắc
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2678/BXD-VLXD Năm 2022 Xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)