Công văn 2154/BXD-VLXD năm 2024 trả lời văn bản 524/GSQL-GQ1 về kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2154/BXD-VLXD

Công văn

Bộ Xây Dựng

20/05/2024

20/05/2024

Lê Trung Thành

Sáng/tối:
BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2154/BXD-VLXD
V/v trả lời văn bản số 524/GSQL-GQ1 ngày 19/4/2024 của Cục GSQL về Hải quan
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 524/GSQL-GQ1 ngày 19/4/2024 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mã số QCVN 16:2023/BXD (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2023/TT-BXD). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD

Bộ Xây dựng thống nhất Danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan). Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu tiếp thu kiến nghị của Cục Giám sát quản lý về Hải quan khi sửa đổi Thông tư số 04/2023/TT-BXD đối với nội dung: “Bổ sung cơ sở pháp lý ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và nên tách Thông tư số 04/2023/TT-BXD thành 2 nội dung riêng như sau:

(1) Về quy chuẩn kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

(2) Danh mục hàng nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.”

2. Về cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD

Thống nhất với cơ quan hải quan và doanh nghiệp sẽ chỉ căn cứ vào tên sản phẩm, mã số HS thuộc Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD để xác định hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng được quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD.

3. Về cát tự nhiên nhập khẩu

Trường hợp doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập khẩu là cát tự nhiên hoặc cát oxit silic với mục đích dùng cho bê tông và vữa, có mã số HS 2504.10.00 thì phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu khai báo là cát tự nhiên nhưng mục đích sử dụng không phải “dùng cho bê tông và vữa” thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2023/TT-BXD.

4. Về sản phẩm, hàng hóa là thiết bị vệ sinh của Công ty TNHH LIXIL Việt Nam và tấm ván MDF của Công ty TINHH HURON Quốc tế Việt Nam

– Sản phẩm Bệ xí bệt của Công ty TNHH LIXIL Việt Nam có mã số HS 6910.10.00 có tên sản phẩm và mã HS thuộc Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD và sản phẩm tấm ván MDF là ván gỗ nhân tạo, mã HS 4411.1200 có số thứ tự 4 mục VIII Vật liệu trang trí và hoàn thiện thuộc Bảng 1 QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD là hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

– Sản phẩm Tiểu nam đặt sàn của Công ty TNHH LIXIL Việt Nam: Trong QCVN 16:2023/BXD quy định cho sản phẩm “Bồn Tiểu cầu nam treo tường” (TT2, mục VI. Thiết bị vệ sinh, Bảng 1), theo đó, Tiểu nam đặt sàn không thuộc danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD.

5. Về đề nghị của Công ty TNHH Tân Hưng Phát liên quan đến chi phí phục vụ kiểm tra chất lượng đối với thiết bị sứ vệ sinh

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp: “khi thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thì đồng thời phải nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan. Do đó làm kéo dài thời gian thông quan làm tăng chi phí của doanh nghiệp”, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tiếp thu khi sửa đổi Thông tư số 04/2023/TT-BXD.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các nội dung tại văn bản số 524/GSQL-GQ1 ngày 19/4/2024 của Cục giám sát quản lý về Hải quan./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
– Lưu: VT, VLXD, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Trung Thành
  • Thống nhất với cơ quan hải quan và doanh nghiệp sẽ chỉ căn cứ vào tên sản phẩm, mã số HS thuộc Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD để xác định hàng hóa nhóm 2
  • Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu khai báo là cát tự nhiên nhưng mục đích sử dụng không phải “dùng cho bê tông và vữa” thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2023/TT-BXD
  • Tiểu nam đặt sàn không thuộc danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD. (treo tường là bị)

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 2154/BXD-VLXD năm 2024 trả lời văn bản 524/GSQL-GQ1 về kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email