Sáng/tối:
BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1542/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu đá làm vật liệu xây dựng thông thường
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Hong Lin

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09/HL ngày 06/01/2022 của Công ty TNHH Hong Lin về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nguồn gốc, danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, trong đó có đá làm vật liệu xây dựng thông thường được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cụ thể:

– Về nguồn gốc: “Khoáng sản được khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc quyết định việc khai thác khoáng sản đi kèm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về khoáng sản”.

– Về quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Tại mục V-a: Sử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông hoặc các mục đích khác; đã được gia công đập, nghiền, sàng phân loại thành sản phẩm; kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm;

+ Tại mục V-b: Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường hoặc các mục đích khác; đã được gia công đẽo; cắt; gọt thành sản phẩm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá làm vật liệu xây dựng thông thường./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, VLXD.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc
Công văn 1542/BXD-VLXD năm 2022 Vv Hướng dẫn xuất khẩu đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1542/BXD-VLXD

Công văn

Bộ xây dựng

05/05/2022

05/05/2022

Phạm Văn Bắc

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 1542/BXD-VLXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 05/05/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận