công văn 2735/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic (cát thủy tinh), cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2735/BXD-VLXD

Công văn

Bộ Xây Dựng

15/07/2021

Đã biết

Nguyễn Văn Sinh

Sáng/tối:
BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2735/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc của công ty TNHH Thương mại Tân Lập
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: – Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh

-Công Ty TNHH Thương Mại Tân Lập

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3224/SXD-KT&VLXD ngày 24/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh báo cáo về xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc trên địa tỉnh Quảng Ninh và văn bản số 137/2021/CV-CTTL ngày 04/7/2021 của Công ty TNHH Thương mại Tân Lập về hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic (cát thủy tinh), cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2735/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Ngày 29/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, trong đó có nội dung giao: “Bộ Xây dựng rà soát, ban hành quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc sau tuyển, chế biến trên cơ sở cân đối nhu cầu trong nước và đảm bảo dự trữ khoáng sản”.

Ngày 26/6/2021, tại văn bản số 4283/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo giao: Bộ Xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao quyết định và chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật”.

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, sản phẩm cát thủy tinh và cát vàng khuôn đúc của Công ty TNHH Thương mại Tân Lập đủ điều kiện được phép xuất khẩu. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Thương mại Tân Lập liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đảm bảo đúng nguồn gốc, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH Thương mại Tân Lập, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan
– Cục Hải Quan Quảng Ninh
– Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh
– Lưu: VT, VL.XD, (3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

công văn 2735/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic (cát thủy tinh), cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.