Phân tích phân loại hóa chất diệt khuẩn dùng cho xử lý nước công nghiệp – Biosperse 250.

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


            Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

           Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

           Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

          Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Đà Nẵng gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 121/TB-PTPL ngày 25/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất diệt khuẩn dùng cho xử lý nước công nghiệp – Biosperse 250.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Phân phối sở trường Phương Nam. Địa chỉ: 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. MST: 0304595045.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035555041/A11 ngày 6/4/2015 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm khử trùng dạng lỏng có chứa 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolone-3- one (CMIT), 2-methyl-4-isothiazolone-3-one (MIT), magnesium nitrate, magnesium chloride, cupric nitrate và nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm khử trùng dạng lỏng có chứa 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolone-3- one (CMIT), 2-methyl-4-isothiazolone-3-one (MIT), magnesium nitrate, magnesium chloride, cupric nitrate và nước thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 3808.94 “- – Thuốc khử trùng:”, mã số 3808.94.90 “- – – Loại khác”  tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email