4557/BNN-TY Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4557/BNN-TY(2018)

Thông tư

Bộ NN&PTNT

14/06/2018

14/06/2018

Vũ Văn Tám

Sáng/tối:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 4557/BNN-TY
V/v đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

Kính gửi:  Bộ Tài chính

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trong đó có lấy mẫu để kiểm nghiệm theo tần suất quy định tại Điều 34 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở nhập khẩu, cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định theo quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018. Vì vậy, một số loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định nên cơ quan kiểm tra không thể lấy mẫu để kiểm nghiệm, phân tích chất lượng, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc bảo quản thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y đặc biệt là vắc xin thú y, giảm chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính:

1. Chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩu cho phép doanh nghiệp nhập khẩu đưa các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp khi có ý kiến đồng ý của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y theo quy định khi các cơ sở kiểm nghiệm thuốc hoàn thành các thủ tục để được chỉ định và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Hải quan cửa khẩu thông quan hàng hóa.

2. Thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trư
ởng Nguyễn Xuân Cường (đ b/c);
– Tổng cục Hải Quan (để p/h);

– Vụ Pháp chế (để p/h);
– Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường(để p/h);
– Cục QLCLNLS&TS (đ
 p/h);
– Các Doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thú y;
– Lưu: VT, TY
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

4557/BNN-TY Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email