Thông Báo 22/TB-CN-VP năm 2024 Về việc chuyển đổi cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

22/TB-CN-VP

Thông báo

Cục chăn nuôi

17/04/2024

Đã biết

Phạm Kim Đăng

Sáng/tối:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22/TB-CN-VPHà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Kính gửi: Doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNN&PTNT ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTTN. Theo đó, Cục Chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (bao gồm cả thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật, thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch) kể từ ngày 16/5/2024.

Hiện nay, việc đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia, đường dẫn: https://vnsw.gov.vn/.

Cục Chăn nuôi trân trọng thông báo và đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu các quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi về quản lý thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 01/2024/TT-BNN&PTNT để triển khai thực hiện việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Quý Doanh nghiệp cần hướng dẫn khai báo trên phần mềm hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ phận hỗ trợ Cục Chăn nuôi, địa chỉ: phòng 106 tòa nhà 2 số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, số điện thoại: 024.3734.4829 để được hướng dẫn, hỗ trợ (Cục Chăn nuôi đã chuẩn bị đầy đủ máy tính kết nối mạng, cài đặt phần mềm khai báo hồ sơ kiểm tra chất lượng nhà nước về thức ăn chăn nuôi nhập khẩu để cán bộ Cục Chăn nuôi trực tiếp hướng dẫn Quý Doanh nghiệp.)

Cục Chăn nuôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Cục Thú y (để p/h);
– Cục BVTV (để p/h);
– Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi (để p/h);
– Tổ chức chứng nhận hợp quy TACN (để p/h);
– Các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
– Lưu: VT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Kim Đăng

Tóm tắt sẻ được cập nhật sau

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Thông Báo 22/TB-CN-VP năm 2024 Về việc chuyển đổi cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (1)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.