Công văn 963/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv hàng hoá nhập khẩu để SXXK giao gia công lại

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

963/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

08/03/2024

08/03/2024

Đặng Sơn Tùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 963/TCHQ-TXNK
V/v hàng hoá nhập khẩu để sản xuất
xuất khẩu giao gia công lại
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK May Anh Vũ.
(Tô dân phố Văn Nhuế, phường Bản Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-HD/2024 ngày 27/02/2024 của Công ty Công ty Cô phần XNK May Anh Vũ đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu đề sản xuất xuất khẩu giao gia công lại. Về vấn đề này, Tông cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu số 107/2016/QH13 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu được miễn thuê.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 quy định: “Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 luật Thuế Xuất nhập khẩu, bao gồm: a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cầu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiệp vào quá trình sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành hàng hoá; b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để đóng gói, dán nhãn hoặc gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đông bộ với sản phẩm xuất khẩu… ”;

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ- CP ngày 11/03/2021 quy định một trong những cơ sở xác định hàng hoá được miễn thuê:

Người nộp thuế nhập khẩu hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều này giao toàn bộ hàng hoá đã nhập khẩu cho tổ chức thuộc sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của người nộp thuế sản xuất, gia công sản phẩm sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu giao sản xuất, gia công (bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận sản xuất thuế đơn vị khác sản xuất, gia công lại một hoặc một số công đoạn của sản phẩm xuất khẩu). Tổ chức nhận sản xuất gia công sản phẩm phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam. Người nộp thuế phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, gia công của tô chức nhận sản xuất, gia công, cơ sở sản xuất, gia công lại của đơn vị nhận sản xuất, gia công lại, hợp đông sản xuất, gia công lại cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở sản xuất, gia công lại của đơn vị nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định.

Người nộp thuế phải nộp thêm các chứng từ sau cho cơ quan hải quan tại thời điểm thông báo cơ sở sản xuất của tổ chức nhận sản xuất, gia công lại:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gân nhất của tổ chức nhận sản xuất và của người nộp thuế: 01 bản sao có chứng thực;

Điều lệ về tổ chức hoạt động của tổ chức nhận sản xuất và của người nộp thuế: (1 bản sao có chứng thực;

Số cổ đông của doanh nghiệp đối với công ty cổ phân hoặc Số đăng ký thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của tô chức nhận sản xuất và của người nộp thuế: 01 bản sao có chứng thực ”.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ- CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bỏ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính Phủ.

Đề nghị Công ty Cô phần XNK may Anh Vũ căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động sản xuất, gia công hàng hoá của doanh nghiệp để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phân XNK May Anh Vũ để biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (đê b/c)
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đặng Sơn Tùng

tóm tắt đang được BQT cập nhật….

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 963/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv hàng hoá nhập khẩu để SXXK giao gia công lại

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)