Công văn 3259/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng chương 25

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3259/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

05/07/2024

05/07/2024

Nguyễn Văn Thọ

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3259/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng Chương 25
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ, từ ngày 01/07/2024 có 18 mã hàng thuộc Chương 25 của Biểu thuế xuất khẩu tăng thuế suất thuế xuất khẩu từ 25% lên 30%. Cụ thể các mã hàng như sau:

STTMã hàngSTTMã hàng
12515.11.00102517.10.00.10
22515.12.10.90112517.10.00.90
32515.12.20122517.20.00
42515.20.00.90132517.30.00
52516.11.00142517.41.00.30
62516.12.20152517.41.00.90
72516.20.10162517.49.00.30
82516.20.20172517.49.00.90
92516.90.00182521.00.00

Tổng cục Hải quan đã cập nhật mức thuế suất thuế xuất khẩu 30% của các mã hàng nêu trên vào Hệ thống VNACCS/VCIS. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn kiểm tra việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng có mô tả hàng hóa thuộc 18 mã hàng nêu trên từ ngày 01/7/2024 theo quy định. Đồng thời, tăng cường rà soát để ngăn ngừa, phát hiện các trường hợp hàng hóa có bản chất tương tự hoặc giống hệt với mô tả hàng hóa thuộc 18 mã hàng trên nhưng khai sang mã số khác để lẩn tránh thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-Đương (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thọ

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 3259/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng chương 25

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email