Công văn 2919/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv xét giảm giá hàng nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2919/TCHQ-TXNK

Công văn

Hải quan

24/06/2024

24/06/2024

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2919/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm giá hàng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần dược Danapha.
(Đ/c:253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 531/2024/DAN-CV ngày 28/5/2024 của Công ty Cổ phần dược Danapha (Công ty) về việc đề nghị xem xét chấp nhận khoản giảm giá và hoàn thuế nhập khẩu đối với khoản giảm giá này. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản điều chỉnh trừ;

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá;

Qua xem xét hồ sơ do Công ty gửi kèm và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan nhận thấy hồ sơ của Công ty chưa đáp ứng điều kiện để được điều chỉnh trừ do khoản giảm giá chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán. Ngoài ra, qua xem xét hồ sơ do Công ty gửi kèm và đối chiếu với quy định nêu trên, Cục Thuế xuất nhập khẩu thấy hồ sơ của Công ty chưa đáp điều kiện giảm giá, cụ thể:

– Tại Hợp đồng mua bán, Thỏa thuận giảm giá: có thể hiện khoản giảm giá. Tuy nhiên, không thể hiện lý do giảm giá. Do vậy, khoản giảm giá của Công ty không thuộc loại nào trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

– Điều khoản thanh toán tại Hợp đồng mua bán thể hiện phương thức thanh toán là TT (không phải là L/C hoặc TTR) quy định tại tiết d.1.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Từ những căn cứ nêu trên, khoản giảm giá đề nghị tại công văn số 531/2024/DAN-CV ngày 28/5/2024 của Công ty Cổ phần dược Danapha không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c)
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Tâm – 3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 2919/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv xét giảm giá hàng nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email