Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

938/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

06/03/2023

06/03/2023

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 938/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chunil Vina.
(Tầng 2, P02-07, Tháp A, Tòa nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-02/CVHQ ngày 06/02/2022 của Công ty Cổ phần Chunil Vina đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập cho nước ngoài thuê. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế

Căn cứ điểm a Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với: Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp Công ty Cổ phần Chunil Vina tạm xuất, tái nhập xe ô tô để thực hiện hợp đồng thuê mượn thì không thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Khi xuất khẩu xe ô tô để cho thuê công ty phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có), khi tái nhập xe ô tô theo thời hạn của hợp đồng thì công ty phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu

Liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty Cổ phần Chunil Vina biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT, Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

tạm xuất, tái nhập xe ô tô để thực hiện hợp đồng thuê mượn (với DNCX) thì không thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email