Thủ tục DN nội địa mua phế liệu từ DNCX

Đơn vị tôi là doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu (Chỉ thu mua và bán lại, không dùng làm nguyên liệu sản xuất). Hiện tại, chúng tôi đang có giao dịch với một doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh …

Đọc tiếp

Công văn 5051/TCHQ-TXNK về thuế , thủ tục hải quan khi DNCX cho DN nội địa mượn máy móc, lõi khuôn, JIG và thiết bị để phục vụ sản xuất ra sản phẩm cho chính DNCX

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 5051/TCHQ-TXNKV/v vướng mắc thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: Công ty TNHH Mobase Việt Nam. …

Đọc tiếp

Nhận bài viết qua Email