Công văn 812/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv xin ý kiến về dây điện và cáp điện

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

812/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

28/02/2024

28/02/2024

Hoàng Việt Cường

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 812/TCHQ-TXNK
V/v xin ý kiến dây điện và cáp điện
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong quá trình xem xét, xử lý vụ việc liên quan đến phân loại mặt hàng dây điện và cáp điện, Tổng cục Hải quan gặp vấn đề vướng mắc như sau:

Việc phân loại hàng hóa nói chung và mặt hàng dây điện, cáp điện nói riêng hiện nay được thực hiện trên cơ sở áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính, được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Danh mục hàng hòa thuế quan ASEAN 2022 (AHTN 2022). Theo đó, nhóm hàng 85.44 được mô tả bao gồm: “Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và các vật dân có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đâu nói; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đâu nối ”. Theo cấu trúc Danh mục hiện tại, nhóm hàng 85.44 được chỉ tiết thành nhiều phân nhóm (ph lục kèm theo), trong đó tại các phân nhóm 8544.42, 8544.49 và 8544.60, các vật dẫn điện, tùy theo cấu tạo, độ chịu tải và mục đích sử dụng, được tách thành các mã HS của “cáp điện… ” (electric cables) và “loại khác… ” (không có mã HS của “đây điện… “).

Trong quá trình phân loại, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc trong việc phân biệt phạm vi mặt hàng dây điện và cáp điện. Qua tra cứu cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa (như Danh mục HS, chú giải chỉ tiết HS, Danh mục AHTN, Chú giải bổ sung SEN, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu) hiện chưa có nội dung định nghĩa phân biệt giữa “đáy điện” và “cáp điện ”. Mặt khác, qua rà soát, Tổng cục Hải quan chưa tìm thấy văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các Bộ, Ngành nêu định nghĩa hoặc văn bản hướng dẫn phân biệt dây điện và cáp điện.

Đề đảm bảo tính chính xác trong việc phân loại các mặt hàng dây điện và cáp điện nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ hỗ trợ cho ý kiến về các vấn đề sau:

  1. Định nghĩa hoặc khái niệm về dây điện và cáp điện?
  2. Hướng dẫn phân biệt dây điện và cáp điện?
  3. Các mặt hàng cụ thê sau đây có phải là một loại cáp điện hay không:
  • Dây dẫn điện loại không sử dụng cho viễn thông, chưa gắn với đầu nói điện, không phải dây đơn dạng cuộn (winding wire), cấu tạo gồm một lõi dẫn điện đã bọc cách điện cho lõi, lõi gồm một sợi kim loại dẫn điện. Tài liệu kỹ thuật của mặt hàng thể hiện mặt hàng là “Electric wire” (tạm dịch: Dây dẫn điện).
  • Dây dẫn điện loại không sử dụng cho viễn thông, chưa gắn với đầu nói điện, không phải dây đơn dạng cuộn (winding wire), cấu tạo gồm một lõi dẫn điện đã bọc cách điện cho lõi, lõi gồm nhiều sợi kim loại dẫn điện xoắn vào nhau hoặc xếp song song với nhau (các sợi kim loại này không có lớp cách điện). Tài liệu kỹ thuật của mặt hàng thể hiện mặt hàng là “Electric wire” (tạm dịch: Dây dẫn điện).

Để kịp thời hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Quý Bộ trước ngày 15 / 3 /2024.

Đầu mối trao đổi: xin liên hệ công chức Lê Bá Khánh Toàn, Cục Thuế xuất nhập khẩu — Tổng cục Hải quan, SĐT: 0934664111.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường
Tổng cục đang hỏi về việc phân loại dây điện và dây cáp điện giống hay khác nha

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 812/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv xin ý kiến về dây điện và cáp điện

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email