Công văn 7457/TCHQ-GSQL điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Thuộc tính văn bản

Số VB:7457/TCHQ-GSQ
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/11/2020
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 7457/TCHQ-GSQ do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/11/2020.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7457/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Kính gửi:– Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham);
(Đ/c: 5B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
– Công ty CP Phân phối Moet Hennessy Việt Nam;
(Đ/c: 161 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
– Công ty TNHH rượu và đồ uống có cồn Pernod Ricard Việt Nam.
(Đ/c: Thửa đất 4193, tờ bản đồ số 12-2, khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số MHVD/2020/19 ngày 07/10/2020 của Công ty CP phân phối Moet Hennessy Việt Nam (MHVN), công văn số 10102020-PRVNSW ngày 10/10/2020 của Công ty TNHH Rượu và đồ uống có cồn Pernod Ricard Việt Nam (PRVN) và công văn số 1011/2020/OOG/EUC-WSSC ngày 10/11/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Theo trình bày, hàng hóa của các doanh nghiệp được vận chuyển từ các cảng thuộc Liên minh Châu Âu về kho ngoại quan tại cảng trung chuyển của Singapore dưới sự giám sát của Hải quan Singapore; tại đây, các lô hàng được chia tách và hợp nhất để xuất khẩu sang Việt Nam; phần hàng hóa này đã được Hải quan Singapore cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (Certificate of Non-manipulation); tuy nhiên khi đăng ký tờ khai hải quan, các doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến việc kê khai địa điểm xếp hàng để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kê khai địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu

Người khai hải quan khai địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải (PTVT) để vận chuyển về Việt Nam tại chỉ tiêu “1.34 – Địa điểm xếp hàng” như sau: Ô 1: khai mã cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020; Ô 2: khai tên cảng xếp hàng ban đầu thuộc Liên minh Châu Âu; Chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú”: khai cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải thành viên EVFTA.

Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ 02 nước xuất khẩu trở lên thuộc Liên minh Châu Âu thì tại chỉ tiêu “1.34 – Địa điểm xếp hàng” khai đại diện 01 mã cảng và tên cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu và tại chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú” khai danh sách các mã địa điểm xếp hàng ban đầu tại các nước xuất khẩu thuộc Liên minh Châu Âu và mã cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải thành viên EVFTA.

2. Điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA

Để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, đề nghị các doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
– Bộ Công Thương;
– Cục HQ các tỉnh, thành phố;
– Cục TXNK;
– Cục CNTT&TKHQ;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email