Công văn 728/TCHQ-GSQL năm 2022 vv Hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Thuộc tính văn bản

Số VB:728/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:04/03/2022
Hiệu lực:04/03/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 728/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 04/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 728/TCHQ-GSQL
V/v Hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ của Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (Công ty) nêu tại công văn số 02001/XNK-VN2 ngày 08/02/2022, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 314/HQHG-NV, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, xác nhận thực tế các giao dịch giữa Công ty TNHH MTV Seshin VN2 và Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam, trường hợp xác định đúng Công ty chưa nhận hàng, đối tác của Công ty chưa giao hàng, các bên liên quan đã đồng ý có xác nhận bằng biên bản về việc hủy giao dịch, Công ty không lợi dụng việc hủy tờ khai để trốn thuế hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện hủy 02 tờ khai khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên.

Sau khi đã hủy 02 tờ khai nhập khẩu tại chỗ, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang có văn bản thông báo thông tin hủy tờ khai cho Chi cục Hải quan Bến Lức – Cục Hải quan tỉnh Long An và Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh biết, để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hủy.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty TNHH MTV Seshin VN2 biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (để biết)
(Đ/c: Tổ Dân phố 4, Phường Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
– Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email