Công văn 4002/TCHQ–GSQL năm 2021 V/v hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4002/TCHQ–GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/08/2021

12/08/2021

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4002/TCHQ–GSQL
V/v hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc phát sinh hủy nhánh tờ khai của lô hàng có trên 50 dòng hàng (do khai sai mã loại hình) dẫn đến Hệ thống hải quan không thể chuyển dữ liệu thông tin các tờ khai nhánh còn lại (chưa bị hủy) sang Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để cấp phép cho lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan; để xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Trường hợp phát sinh yêu cầu hủy nhánh tờ khai của lô hàng do người khai hải quan khai sai mã loại hình, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại tiết d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính để hướng dẫn người khai hải quan thực hiện hủy toàn bộ các tờ khai nhánh còn lại của lô hàng nhằm đảm bảo “tổng số tờ khai” và “số nhánh của các tờ khai” khi khai báo lại đúng với số lượng tờ khai và số nhánh thực tế theo quy định về khai chỉ tiêu “số tờ khai đầu tiên” nêu tại điểm 2 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn;
– Các đơn vị: CNTT&TKHQ, TXNK,
ĐTCBL, QLRR, PC, TTKT, KTSTQ;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4002/TCHQ–GSQL năm 2021 V/v hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)